Polowanie Wigilijne

Jak co roku w Kole Łowieckim Żbik odbyło się tradycyjne polowanie wigilijne. Przed polowaniem członkowie koła uzupełnili siano w paśniku na Boguszy. Po polowaniu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z poczęstunkiem i śpiewaniem kolęd.